Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Fryzjerstwo Medycyna
estetyczna
Pakiety
zabiegowe
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Fryzjerstwo Medycyna estetyczna

Regulamin bonów podarunkowych.

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta SPA, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. SPA – placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon (YASUMI, ul. Krasińskiego 6, 42-200 Częstochowa)

   
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

   
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu SPA, bądź osobiście w SPA.

   
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

   
 5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu, albo po przegapieniu ważności bonu)

   
 6. Bony, którym upłynął termin ważności i nie zostały zrealizowane w terminie, w sytuacjach wyjątkowych mogą zostać przedłużone na ustalony w porozumieniach z managerem/właścicielem.

   
 7. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

   
 8. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, SPA nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

   
 9. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

   
 10. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

   
 11. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w SPA.

   
 12. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w SPA.

   
 13. Bon kupiony w YASUMI SPA przy ul. Krasińskiego 6 w Częstochowie może zostać zrealizowany wyłącznie w YASUMI SPA przy ul. Krasińskiego 6 w Częstochowie.

   
 14. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

   
 15. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (gabinet.czestochowa@yasumi.pl) lub drogą telefoniczną (511 155 404) zarezerwowanej wizyty  minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest 50% wartości umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg jego wartość pomniejszana jest o 50% ceny widniejącej na stronie (www.gabinetczestochowa.yasumi.pl) za konkretny zabieg, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest 50% wartości umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 75zł)

   
 16. Wizytę zarezerwowaną w ramach bonu podarunkowemo można odwołać/przesunąć tylko jeden raz. W przypadku ponownej i kolejnych anulacji terminu wartość bonu pomniejszana jest kolejno o 50% jego wartości. 

   
 17. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu:

 18. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager SPA.

   
 19. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

   

  Ochrona danych osobowych:

  • Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: AT MEDICAL SKIN CLINIC Agnieszka Baraniecka z siedzibą ul. Krasińskiego 6, 42-200 Częstochowa, NIP: 574 205 76 47, e-mail: gabinet.czestochowa@yasumi.pl 

  • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

  • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  

  

Zadatek na zabieg

 

W związku z potrzebą zapewnienia Państwu najwyższej jakości obsługi i zwiększenia ilości dostępnych terminów rezerwacji, wprowadziliśmy do naszego SPA system zadatkowy, który stanowi potwierdzenie wizyty. Wielu klientów mimo potwierdzenia terminu nie stawia się na umówione wizyty – co powoduje niepotrzebne blokowanie terminów.

  

Regulamin

 

 1. Zadatek pobierany jest na rzecz wykonanego zabiegu.

   
 2. Zadatek pobierany jest w wybrane dni o największym obłożeniu SPA, które ustala manager SPA, a także każdorazowo w przypadku wizyty trwającej 2 h oraz dłuższej.

   
 3. W przypadku rezerwacji wizyt w terminie określonym w punkcie 2 wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 50zł za każdą rozpoczętą godzinę rezerwacji. Kwota zadatku będzie odjęta przy płatności za usługę.

   
 4. Zadatek należy wpłacić w terminie 24h od dokonania rezerwacji. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana. Brak wpłaty zadatku oznacza rezygnację z usługi.

   
 5. Opłata może być uiszczona w recepcji SPA lub przelewem (dane do przelewu umieszczone są pod niniejszym regulaminem zadatków).

   
 6. W przypadku posiadania bonu podarunkowego kwotowego lub na konkretny zabieg, podczas rezerwacji, zadatek zostaje automatycznie pobrany z bonu, o czym informuje pracownik SPA.

   
 7. O konieczności wpłaty zadatku podczas rezerwacji telefonicznej informuje pracownik SPA. Przy rezerwacji online widoczny jest komunikat informujący o wymaganej wpłacie zadatku.

   
 8. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia wizyty drogą mailową (gabinet.czestochowa@yasumi.pl) minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, zadatek przepada, a w przypadku posiadania bonu podarunkowego wartość bonu zostaje pomniejszona o kwotę zadatku.

   
 9. W przypadku przełożenia lub odwołania wizyty co najmniej 2 dni przed planowaną wizytą zadatek jest zwracany w sposób, w jaki wpłynął (gotówka, karta, przelew, pobranie z bonu) lub pozostaje do wykorzystania na poczet innych zabiegów (do indywidualnej decyzji klienta). W celu anulowania rezerwacji, należy w mailu (gabinet.czestochowa@yasumi.pl) podać termin rezerwacji oraz nazwisko klienta. Zadatek zostanie zwrócony do 72h od zgłoszenia anulacji lub zmiany terminu wizyty.

   
 10. Zabiegi objęte zadatkami. 

  IPL (nogi) - 100 zł

  IPL (plecy) - 65 zł

  Kriolipoliza - 150 zł

  Makijaż permanentny - 200 zł

  Carbon peel (twarz) - 60 zł, (twarz i szyja) - 85 zł

  Fraxel - 25% (od każdego obszaru)

  Laserowe usuwanie tatuażu 50-100 zł (zależnie od wielkości obszaru)

  HiFu -25% (od każdego obszaru)

  Porcellain Doll Skin - 90 zł

  Pełnia rozświetlenia - 25% (od każdego wariantu)

  Oczyszczanie wodorowe - 25% (od każdego wariantu)

  Express lifting effect -25% (od każdego wariantu)

  Siła Jadu Mamushi -25% (od każdego wariantu)

  Złota Maska 24k Gold Mask -25% (od każdego wariantu)

  Platinum Man -25% (od każdego wariantu)

 

Konto bankowe w tytule prosimy wpisać nazwisko, na jakie dokonana jest rezerwacja oraz termin wizyty.

 

RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W YASUMI CZĘSTOCHOWA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AT MEDICAL SKIM CLINIC Agnieszka Baraniecka z siedzibą ul. Krasińskiego 6, 42-200 Częstochowa, NIP: 574 205 76 47, pod nazwą handlową: YASUMI Częstochowa.

   
 2. Twoje dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy m.in. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

   
 3. W YASUMI Częstochowa przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach itp. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.

   
 4. USŁUGA KOSMETYCZNA W YASUMI Częstochowa - Twoje dane osobowe podawane przez wykonaniem usługi będą przetwarzane, WYŁĄCZNIE w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w YASUMI Częstochowa, ul. Krasińskiego 6, 42-200 Częstochowa. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.- Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:i) marketingu własnych produktów lub usług,ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).- Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.

   
 5. USŁUGA NEWSLETTER- Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane, w celu wysyłki newslettera, czyli m.in. informacji na temat wpisów blogowych, ofert czy promocji.- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi newsletter.- Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/wypisania się z newslettera, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.- Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi dystrybucji newslettera.- Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Nazwa usługodawcy znajduje się na liście państw, które przystąpiły do porozumienia Privacy Shield.

   
 6. FORMULARZ KONTAKTOWY- Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.- Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.- Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

   
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

   
 8. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

   
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

  REGULAMIN PROMOCJI - SMS Urodzinowy

  1. Promocja urodzinowa jest przeznaczona dla Stałych Klientów salonu Yasumi Medestetic Częstochowa.

  2. Z promocji urodzinowej może skorzystać Klient w okresie 3 tygodnii po swoich urodzinach (decyduje termin realizacji zabiegu – prosimy umawiać się z odpowiednim wyprzedzeniem)..

  3. Promocja urodzinowa uprawnia do rabatu 20% na 1 zabieg o wartości minimum 100zł.

  5. Promocja dotyczy wyłącznie 1 realizowanego zabiegu dowolnie wybranego przez klienta, spełniającego warunki promocji.

  6. Promocji nie podlegają zabiegi z kategorii pielęgnacja dłoni i stóp, medycyna estetyczna oraz zakup karnetu, bonu, pakietu zabiegów.

  7. Promocja urodzinowa nie łączy się z innymi promocjami, z bonami upominkowymi „Dotyk Piękna”, promocją z Newslettera ani z promocjami ogólnopolskimi organizowanymi przez Yasumi Polska.

  8. Promocja nie może zostać wykorzystana jako zniżka na zakup Bonu Podarunkowego.

page1image18536 page1image18696 page1image18856 page1image19016 page1image19176 page1image19336 page1image19496 page1image19656 page1image19816